Тук ще предоставим универсално ръководство как да настроите Вашия G-Shock часовник. Принципът на настройване важи за всички модели G-Shock с изключение на най-новите модели, които са с толкова усложнена функционалност, че няма как да се справите с настройването им без да следвате специалните инструкции, които вървят със съответния модел.

Повечето модели G-Shock притежават четири стандартни бутона за настройка на функциите – по две от двете му страни. Именно от тези бетони ще можете да настройвате часовника си. Тук ще ви предоставим информация за това как да настроите точен час и някои други основни функции.

Настройка на часа

Започваме, като намерим бутона „Modе“, който отговаря за превключване на различните режими. Той отговаря за следните режими:

 • Будилник
 • Часовник
 • Секундомер
 • Таймер
 • Календар
 • Настройка на часа

Влезте в режим Настройка на часа, за да настроите часовника на точния час. Всяко превключване между режимите се съпровожда от звуков сигнал, който ще ви помогне да се ориентирате къде трябва да спрете.

Ако Вашият G-Shock часовник има и аналогов и цифров циферблат, трябва да проверите дали часът между двата съвпада. Ако часовниците се разминават, натиснете бутона „Forward“, за да преместите стрелките в изходна позиция 00:00.

Ако разликата в циферблатите е съвсем минимална, можете да ползвате бутоните „Forward“ и „Reverse“, за да регулирате точното време. За да синхронизирате двата циферблата с максимална прецизност, използвайте бутона „Adjust“.

Инструкции за настройване на точен час

Ето и точните инструкции, които да следвате, за да настроите часа на часовника:

 • Задръжте бутона „Adjust“, докато индикаторът започне да мига.
 • Използвайте бутона „Reverse“, за да изберете правилната часова зона. От списъка изберете необходимата абревиатура, съответстваща на вашата часова зона.
 • Бутонът „Modе“ ще ви даде възможност да настроите зимното или лятното часово време. Ако не желаете да сменяте режимите автоматично, можете да натиснете бутона „Forward“, за да спрете тази функция.
 • След това използвайте отново бутона „Modе“, за да зададете часа в 12- или 24-часов формат, според както ви е удобно. За да превключите между двата формата, натиснете „Forward“.
 • Отново натиснете „Modе“, за да имате възможност да настроите часа, минутите и секундите. Отново бутонът „Forward“ ще ви позволи да настроите точния час.
 • Когато сте готови с часа, натиснете отново „Modе“, за да настроите календара, който се настройва по същия принцип, по който се настройва и часа, т.е. с помощта на бутона „Forward“.

Ако вече всичко е точно върху циферблата ви, трябва да натиснете бутона „Adjust“ и часовникът автоматично ще постави стрелките според новите настройки. Това е начинът, по който можете да настроите почти всеки G-Shock часовник. Разбира се в началото ще правите всичко бавно и следвайки точно инструкциите, но с времето ще свикнете и дори настройката на времето ще ви се струва лесна.

Допълнителни функции

Разбира се освен основните функции, които вече изброихме, има и допълнителни, които вероятно ще пожелаете да ползвате. Такива са таймерът, секундомерът и будилникът.

Когато сте в работен режим и натиснете бутона „Forward“, ще стигнете до таймера и секундомера. А за да настроите будилника, натиснете „Modе“. Необходимо е да го натиснете няколко пъти, докато стигнете до функцията „будилник“ и да влезете във функцията с бутона „Reverse“. За да въведете часа за алармата, натиснете „Modе“ и след това отново „Reverse“ за потвърждение и изход от функцията.